Kom ook werken bij ActiveView, check onze vacatures!

Security Policy

Wij onderstrepen het belang van informatiebeveiliging in alles wat we doen.

Daarom hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid dat continu de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van onze informatievoorziening controleert en verbetert. Dit geldt uiteraard voor de informatievoorziening voor ons, maar ook voor onze relaties. Hiermee streven we naar een maximale continuïteit van onze organisatie en beperken we de gevolgen van incidenten tot een minimum.
Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker en neemt een centrale plaats in bij ontwikkeling van processen, nieuwe diensten en handelingen. We streven dan ook naar een optimale security-by-design.
Om ons informatiebeveiligingsbeleid continu te monitoren en controleren hebben wij dit beleid gebaseerd op de ISO 27001 standaard met een ISMS.
Wij betrekken alle medewerkers bij informatiebeveiliging en voorzien hen van de benodigde middelen en security awareness trainingen.